KŘEST

Křest je první svátostí, svátostí duchovní obrody, znamená včlenění do Kristova lidu, přijetí milosti Kristova kříže a vzkříšení.

Ve svátosti křtu působí Duch svatý. Křest je počátkem cesty k nalezení osobního vztahu k Bohu, jehož konkrétní projevy křtěnec vidí a prožívá zejména s obcí a jejím duchovním.

Křtí se litím vody na temeno hlavy a pronáší se křestní formule dle Základů víry.

K prožití křestní obrody je potřeba u dospělého víry, pokřtěný nedospělý prožívá křestní obrodu vírou až ve svátosti biřmování.

Křest zavazuje církev, rodiče a kmotry k svědomité křesťanské péči o víru a život pokřtěného, křtěnce samého pak křest zavazuje k věrnosti Kristu a k životu víry s církví.

Svátost křtu se vysluhuje po náležité přípravě. Katechumenát u dospělého (příprava na křest) může trvat jeden až tři roky. Pokud se jedná o křest dítěte, předpokládá se, že minimálně jeden z rodičů je pokřtěn.

Ke křtu se možno dohodnout osobně s farářkou obce na Farním úřadě.

Kontakt

Farní úřad Ústí nad Labem Horova 12,
Ústí nad Labem
400 01

č.ú.: 238109858/0300
( Poštovní spořitelna)

Úřední hodiny Farního úřadu
budou stanoveny od září 2018.
Prosíme o telefonický kontakt
v připadě, že se chystáte
nás navštívit.

Po individuální dohodě
se lze sejít.

Bohoslužby: každou neděli,
v zimních měsících (říjen-květen) bohoslužby
v kapli na farním úřadě od 10:30; každou neděli,
v letních měsících (červen-září)
v Kostele ap. Pavla od 10:30.
Telefon: 775320400 ustinadlabem@ccshpraha.cz