KŘEST

Křest je první svátostí, svátostí duchovní obrody, znamená včlenění do Kristova lidu, přijetí milosti Kristova kříže a vzkříšení.

Ve svátosti křtu působí Duch svatý. Křest je počátkem cesty k nalezení osobního vztahu k Bohu, jehož konkrétní projevy křtěnec vidí a prožívá zejména s obcí a jejím duchovním.

Křtí se litím vody na temeno hlavy a pronáší se křestní formule dle Základů víry.

K prožití křestní obrody je potřeba u dospělého víry, pokřtěný nedospělý prožívá křestní obrodu vírou až ve svátosti biřmování.

Křest zavazuje církev, rodiče a kmotry k svědomité křesťanské péči o víru a život pokřtěného, křtěnce samého pak křest zavazuje k věrnosti Kristu a k životu víry s církví.

Svátost křtu se vysluhuje po náležité přípravě. Katechumenát u dospělého (příprava na křest) může trvat jeden až tři roky. Pokud se jedná o křest dítěte, předpokládá se, že minimálně jeden z rodičů je pokřtěn.

Ke křtu se možno dohodnout osobně s farářkou obce na Farním úřadě.

Vyhledávání

Kontakt

Farní úřad Ústí nad Labem Horova 1389/12,
Ústí nad Labem
400 01
775 320 400 (farní úřad)
731 520 042 (farářka)
720 134 362 (předseda Rady starších)

Úřední hodinypátek: 16:00 - 18:00
neděle: 14:00 - 15:00

Prosíme předem o telefonický kontakt v případě, že se chystáte nás navštívit. Pro případ, že v úředních hodinách se mohou vyřizovat jiné záležitosti fary atp.