Pastorační návštěvy

Co je pastorace?

Pastorace je rozhovor, práce s člověkem, kdy respektujeme jeho jedinečnost a pracujeme z pozice víry a evangelia a doprovázíme ho tak na jeho strastiplné cestě životními situacemi, v nemoci i v umírání. Snažíme se pomáhat lidem podívat se na svou životní situaci i jiným pohledem.

 

Pokud máte někoho z rodiny, například prarodiče či rodiče, kteří jsou členy naší církve, možná vaši blízcí uvítají v případě nemoci či snižených pohybových schopností aby farář/ka došel/a za nimi.

Pastorační pohovory a práce probíhají i na Farním úřadě. Vždy mimo úřední hodiny a to po předchozí dohodě a domluvě.

 

Kontakt

Farní úřad Ústí nad Labem Horova 12,
Ústí nad Labem
400 01

č.ú.: 238109858/0300
( Poštovní spořitelna)

Úřední hodiny Farního úřadu
budou stanoveny od září 2018.
Prosíme o telefonický kontakt
v připadě, že se chystáte
nás navštívit.

Po individuální dohodě
se lze sejít.

Bohoslužby: každou neděli,
v zimních měsících (říjen-květen) bohoslužby
v kapli na farním úřadě od 10:30; každou neděli,
v letních měsících (červen-září)
v Kostele ap. Pavla od 10:30.
Telefon: 775320400 ustinadlabem@ccshpraha.cz