Pastorační návštěvy

Co je pastorace?

Pastorace je rozhovor, práce s člověkem, kdy respektujeme jeho jedinečnost a pracujeme z pozice víry a evangelia a doprovázíme ho tak na jeho strastiplné cestě životními situacemi, v nemoci i v umírání. Snažíme se pomáhat lidem podívat se na svou životní situaci i jiným pohledem.

 

Pokud máte někoho z rodiny, například prarodiče či rodiče, kteří jsou členy naší církve, možná vaši blízcí uvítají v případě nemoci či snižených pohybových schopností aby farář/ka došel/a za nimi.

Pastorační pohovory a práce probíhají i na Farním úřadě. Vždy mimo úřední hodiny a to po předchozí dohodě a domluvě.

 

Vyhledávání

Kontakt

Farní úřad Ústí nad Labem Horova 1389/12,
Ústí nad Labem
400 01
775 320 400 (farářka)
720 134 362 (předseda Rady starších)

Úřední hodiny


úterý: 10:00 - 13:00
středa: 14:00 - 17:00
neděle: 14:00 - 15:00


Prosíme předem o telefonický kontakt v
případě, že se chystáte nás navštívit. Pro
případ, že v úředních hodinách se mohou
vyřizovat jiné záležitosti fary atp.